เหยื่อกำจัดปลวกที่เป็นสารเคมีเกษตร ราคาถูกว่า และกำจัดปลวกในบ้านได้ดีจริงไหม

อันตรายที่เกิดจากการใช้เคมีผิดประเภทในการกำจัดปลวกเป็นเรื่องที่อันตรายมาก  โดยปกติฉลากผลิตภันฑ์จะบ่งชี้ว่า “สารเคมีกำจัดแมลงในบ้านเรือน”

หรือ “สารกำจัดแมลงและสารกำจัดศัตรูพืชในการเกษตร” โดย “สารเคมีกำจัดแมลงในบ้านเรือน” มักจะมีการบ่งชี้ว่า “ห้ามไปใช้ในทางเกษตร” หรือ “สารกำจัดแมลงและสารกำจัดศัตรูพืชในการเกษตร” เองก็มีการบ่งชี้ ”ห้ามใช้ในครัวเรือน”

ซึ่ง “สารกำจัดแมลงและสารกำจัดศัตรูพืชในการเกษตร” จะมุ่งเน้นในการฆ่าแมลงเพื่อลดการปนเปื้อนและการทำลายของแมลง หลังจากเก็บเกี่ยว โดยจะต้องมีระยะเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อให้เวลาเคมีในการสลายตัว และลดการปนเปื้อนแก่มนุษย์ ดังนั้นทำให้เมื่อนำมาใช้กำจัดปลวกภายในบ้านที่มีผู้อยู่อาศัยอยู่ตลอด จะเกิดอันตราย จากการปนเปื้อนของสารเคมีและมีฤทธฺิ์อยู่สั้นทำให้ มีประสิทธิ์ภาพการป้องกันน้อย ซึ่งต่างกับเคมีที่ เป็น “แมลงในบ้านเรือน” ซึ่งออกแบบมาเพื่อกำจัดปลวก และความปลอดภัยสูง เพราะต้องใช้ในบ้านเรือน และในขณะเดียวกันก็สามารถคงตัวอยู่ในสภาพแวดล้อมได้นานเพื่อประสิทธิ์ภาพสูงสุด ในการกำจัดปลวกและป้องกัน ดังนั้น สารเคมีเกษตร ไม่สามารถใช้การกำจัดปลวกในบ้านเรือนได้

เหยื่อกำจัดปลวก ฉีดปลวกต้องมีกลิ่น มีควัน ถึงจะดี

หลายคนมีความเชื่อว่าการกำจัดแมลง ประสิทธิภาพสูงจะต้องมีกลิ่น หรือควันมากๆ ซึ่งในปัจจุบัน เทคโนโลยีการกำจัดแมลง ทันสมัยมากโดยนอกจากประสิทธิ์ภาพสูง และผู้ผลิตยังคำนึงถึงความปลอดภัยที่สูงขึ้นแก่ผู้บริการและผู้อยู่อาศัย มีผลิตภัณฑ์ทันสมัยมากมายให้เลือก แม้แต่วิธีที่ไม่ต้องใช้การฉีดพ่นเคมีอย่างเช่นเหยื่อกำจัดปลวก กำจัดแมลง ดังนั้นจำเป็นต้องปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ

เห็นยากำจัดปลวกเค้าแชร์กันเยอะๆ คงจะดี

สิ่งแรกในการมั่นใจในประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของการเลือกใช้บริการกำจัดปลวกไม่ต่างกับสินค้าอื่นๆคือ การเลือกหา ตรารับรอง เช่น จาก องค์การอาหารและยา หรือ ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง ถูกต้องตามกฏหมาย เพื่อมั่นใจเรื่องประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการกำจัดปลวก

เรียกมาฉีดปลวก ต้องฉีดปลวกเยอะๆ จะได้คุ้ม

การกำจัดปลวก กำจัดแมลง และการป้องกัน โดยไม่กำจัดที่ต้นต่อ โดยทำความเข้าใจพื้นที่ ที่แตกต่างกัน ไม่ต่างกับทานวิตามินมากจนเกินไปทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกาย เพราะชึ้นชื่อว่ายาฆ่าแมลง มีความจำเป็นต้องใช้อย่างเหมาะสม ในบางอาการอาจจะต้องใช้เวลายาวนาน สั้น ปริมานที่ไม่เท่ากัน จึงมีความจำเป็นมากที่จะเลือกบริษัทที่น่าเชื่อถือได้ มากกว่าเพียงคนฉีดปลวก แต่เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มาดูแล เลือกสาธาณสุขของคุณและบ้านเหมือนการฝากการดูแลกับคุณหมอที่ตรงเฉพาะจุดมากกว่าซื้อยามาทานเอง

เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว เพื่อทรัพย์สินและคน ที่คุณรัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านที่คุณสร้างขึ้นมาด้วยมูลค่าหลายแสน ทั้งเวลาและความพยายาม อย่าปล่อยให้ต้องเสี่ยงกับการถูกปลวกกิน เพราะการกำจัดปลวกที่ไม่มีประสิทธิภาพ  ให้หน้าที่นั้นแก่มืออาชีพที่มีประสบการณ์ ได้แก้ไขได้อย่างถูกต้อง เลือกบริษัทกำจัดปลวก   เหยื่อกำจัดปลวก ให้เคมอินให้คำปรึกษาสิครับ